Leverantörsfakturor

Behöver du hjälp?

Många vill också ha hjälp med att betala leverantörsfakturor m.m. Vi löser det antingen via tillgång till en internetbank eller genom översändning av betalningsuppgifter till Post- eller Bankgiro. Vi anpassar våra tjänster efter era önskemål och kan hjälpa till med hela eller utvalda delar av processen. Vårt arbete blir som mest kostnadseffektivt när du överlåter hela hanteringen av leverantörsfakturorna till oss.

Vi hjälper er med:

  • E-fakturor
  • Skanning av fysiska fakturor
  • Hantering av påminnelser
  • Inköpshantering & matchning mot inköpsordrar
  • Avtalshantering
  • Analys av leverantörsreskontra

Referenskunder

Logotyper för Wessjös kunder

Translate »