Arbetsgivardeklaration på individnivå

Redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi hjälper dig att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå enligt nya regler från januari 2019. De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare och innebär att alla arbetsgivare ska redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag separat för varje anställd varje månad.

Nya regler

De nya reglerna att deklarera på individnivå innebär att varje månad blir ett avslut i sig. Det gör det ännu viktigare att få in uppgifter från anställda i tid för att göra justeringar och avdrag. Exempel på det är sjukdom, semester, annan frånvaro eller övertid. När uppgifterna lämnats in till Skatteverket kan arbetsgivaren ej att göra några ändringar för den månaden.

Det innebär att det är lite mer för dig som arbetsgivare att tänka på varje månad. Lämna över det till oss så ser vi till att allt sköts på bästa sätt.

Referenskunder

Logotyper för Wessjös kunder

Translate »