VÅRA TJÄNSTER

Löpande bokföring, deklaration & årsredovisning
Den vanligaste och mest efterfrågade tjänsten.

När du överlåter din löpande bokföring till oss kan du känna dig trygg med att den sköts med hög kvalitet. Arbetet utförs effektivt och du kan fokusera på din kärnverksamhet. Du får månadsrapporter med resultat och vi sköter din moms- och skatteredovisning. Efter behov och önskemål kan vi skräddarsy de rapporter du vill ha.

Deklaration

Vi hjälper även ditt företag med deklarationen och ser till att allt görs på rätt sätt. Från att se till att det är rätt momssatser till vilka avdrag som kan göras och vilka bilagor som ska skickas in.

När året är slut sammanställer vi din bokföring och ser till att årsredovisningen kommer in till Bolagsverket i god tid.

Fakturering
Fakturering är en väldigt viktig del av verksamheten.

Att se till att kunder faktureras och pengar kommer in är a och o. En del vill själva skriva sina kundfakturor, andra skickar/mejlar underlag till oss så skriver vi ut och skickar fakturorna. Vi anpassar oss efter dina önskemål i upplägget med faktureringen. Oavsett hur du vill lägga upp det kan du vara säker på att när du låter oss administrera din fakturahantering gör vi det med stor noggrannhet.

Kundinbetalningar och reskontra
Vi hanterar i många fall också kundinbetalningar och reskontra m.m.
Löneadministration
Allt inom lön och HR

Wessjö AB erbjuder hjälp till företag med allt inom lön och HR. Löneberäkning kan vara nog så komplicerad om man skall följa alla regler och praxis. Med vår hjälp får du och dina anställda korrekta lönebesked, underlag för redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter m m. Och du får mer tid att fokusera på din kärnverksamhet.

Våra auktoriserade lönekonsulter hjälper dig med:
Leverantörsfakturor
Behöver du hjälp?

Många vill också ha hjälp med att betala leverantörsfakturor m.m. Vi löser det antingen via tillgång till en internetbank eller genom översändning av betalningsuppgifter till Post- eller Bankgiro. Vi anpassar våra tjänster efter era önskemål och kan hjälpa till med hela eller utvalda delar av processen. Vårt arbete blir som mest kostnadseffektivt när du överlåter hela hanteringen av leverantörsfakturorna till oss.

Vi hjälper er med:
Löneadministration
Sammanställning

När verksamhetsåret är slut måste bokföringen sammanställas i ett bokslut. Det gäller även enskilda firmor, även om bokslutet sedan inte behöver sändas in till myndigheterna. Ett bokslut ger ändå en samlad bild av hur året gått och är ett bra och seriöst dokument att visa för exempelvis banker och myndigheter m fl.

Bokslutsrapport

Vi hjälper er med företagets bokslutsrapport. Våra auktoriserade redovisningskonsulter upprättar bokslut enligt Reko. Det innebär att du som kund kan känna dig trygg med att vi följt lagar, regler och krav enligt Svensk standard för redovisningstjänster.

Outsourcing av ekonomifunktion
Lägg hela eller delar av er ekonomifunktion hos oss.

Vi är experter på ekonomi, skatt, juridik och HR. vi vet hur man bäst bedriver en ekonomifunktion och kan råda dig till hur man bäst hanterar enskilda ekonomiska processer i ert bolag utifrån era förutsättningar. Låt oss analysera er verksamhet och komma med förslag på förbättringar.

Genom att outsourca ekonomifunktionen kan du:
Löneadministration
Redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi hjälper dig att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå enligt nya regler från januari 2019. De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare och innebär att alla arbetsgivare ska redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag separat för varje anställd varje månad.

Nya regler

De nya reglerna att deklarera på individnivå innebär att varje månad blir ett avslut i sig. Det gör det ännu viktigare att få in uppgifter från anställda i tid för att göra justeringar och avdrag. Exempel på det är sjukdom, semester, annan frånvaro eller övertid. När uppgifterna lämnats in till Skatteverket kan arbetsgivaren ej att göra några ändringar för den månaden.

Det innebär att det är lite mer för dig som arbetsgivare att tänka på varje månad. Lämna över det till oss så ser vi till att allt sköts på bästa sätt.

Uthyrning av ekonomipersonal
Vi anpassar vårt upplägg efter dig som kund.

Det innebär att om du vill att vår personal arbetar med era ärenden på plats hos er, då gör vi det. Vi hyr ut ekonomipersonal för den tid som era uppdrag kräver.

Juridiska tjänster
Civilrättsliga frågor

Vi hjälper ditt företag med civilrättsliga frågor såsom avtalsärenden och tvister/processer samt med skatterättsliga utredningar och råd. Med lång erfarenhet och stor kunskap av alla typer av juridiska frågor kopplat till företagsverksamhet hjälper vi ditt företag.

Uthyrning av ekonomipersonal
Vi hanterar följande system: