Bokföring, fakturering, löner, leverantörsbetalningar och bokslut

Löpande bokföring och deklarationer

Den vanligaste och mest efterfrågade tjänsten. Du får månadsrapporter med resultat och vi sköter din moms- och skatteredovisning. Efter behov och önskemål kan vi skräddarsy de rapporter du vill ha.

Fakturering

En del vill själva skriva sin kundfakturor, andra skickar/mailar underlag till oss så skriver vi ut och skickar fakturorna.
Vi hanterar i många fall också kundinbetalningar och reskontra m m.

Löner

Löneberäkning kan vara nog så komplicerad om man skall följa alla regler och praxis. Med vår hjälp får du och dina anställda korrekta lönebesked, underlag för redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter m m.

Leverantörsbetalningar

Många vill också ha hjälp med att betala leverantörsfakturor m m. Vi löser det antingen via tillgång till en internetbank eller genom översändning av betalningsuppgifter till Post- eller Bankgiro.

Bokslut

När verksamhetsåret är slut måste bokföringen sammanställas i ett bokslut. Det gäller även enskilda firmor, även om bokslutet sedan inte behöver sändas in till myndigheterna. Ett bokslut ger ändå en samlad bild av hur året gått och är ett bra och seriöst dokument att visa för exempelvis banker m fl.

Outsourcing

Lägg hela er ekonomifunktion hos oss. Kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Juridiska tjänster

Vi hjälper ditt företag med civilrättsliga frågor såsom avtalsärenden och tvister/processer samt med skatterättsliga utredningar och råd.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi hjälper dig att redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå enligt nya regler från januari 2019. De nya reglerna gäller för alla arbetsgivare.

Referenskunder

Translate »