En kompetent och personlig fullservicebyrå!

Vi tror att det framgångsrika företaget, vid sidan av en grundmurad tro på sin affärsidé, har en insikt i att kontinuerlig utveckling är nödvändigt för att inte tappa mark mot konkurrenterna. För bästa resultat och kundnytta vill vi  se oss som partner till våra kunder – inte bara en serviceleverantör.

Genom att hantera ert bolags ekonomi får vi en unik möjlighet att se potentialen i er affärsidé – för att på så sätt kunna bidra till dess utveckling.

Vi ser det som vårt uppdrag att minimera kundernas kostnader för rena rutinuppgifter, därför lägger vi fokus på att vara i  framkant när det gäller tekniska lösningar.

Medarbetare

Richard Gustafsson

Jurist och ägare till Wessjö sedan den 1 september 2017.

Bo Westerback

Redovisningskonsult med mer än 25-års erfarenhet av redovisning i mindre företag och har genom åren drivit företag inom olika branscher men med tonvikt på transportbranschen.

Ingrid Dahlberg

Anställd 2002 som redovisningsekonom på deltid.

Cansin Yigit

Anställd 2006 som redovisningsekonom på heltid. Hon har dessförinnan erfarenhet av motsvarande arbete i Turkiet.

Maria Karaboujian

Anställd 2009 som ekonomiassistent på deltid.

Anna Tillberg

Ekonom och redovisningskonsult.

Lena Wikander

Anställd 2011 som redovisningskonsult. Hon har tidigare erfarenhet från redovisningsbyråer och ekonomiavdelningar på lite större företag.

Translate »